Boek - Fragment

Woord vooraf

Ontroerend goed boek

Dit boek is geschreven voor iedereen die van kunst houdt.

In het bijzonder is het geschreven voor iedereen die de eerste stappen wil zetten om kunst te gaan kopen. We wil- len de aspirant kunstkoper zo veel mogelijk kennis, inspi- ratie en praktische tools meegeven. De eerste drie hoofd- stukken verschaffen inzicht in wat kunst is, behandelen vooroordelen over kunst en geven achtergrondinformatie over kunststromingen. De overige hoofdstukken hebben een meer praktisch karakter: waar kun je informatie vin- den, waar en hoe kun je kunst kopen, en nieuwe ontwikke- lingen (met name online).
De kunstwereld wordt door veel mensen gezien als een speeltuin voor de rijken der aarde, gevoed door spec- taculair nieuws zoals de veiling van een (omstreden) werk van Leonardo da Vinci, dat in 2017 voor 450 miljoen dollar werd verkocht.
Het lijkt een andere wereld, een die zich ver van ons afspeelt, buiten ons zicht, in veilingruimtes en white cube- galeries, waardoor mensen met moeilijke brillen wordt gesproken in een ondoordringbaar jargon. Beginnende kunstkopers schromen vaak een galerie binnen te stappen, ze voelen zich er weinig welkom en bekeken, informatie is spaarzaam, de prijzen met mysterie omgeven.
De wereld van de kunst, kortom, kenmerkt zich door misvattingen, misverstanden en vooroordelen, waarvan we er graag een paar willen ontzenuwen, omdat kunst na- melijk helemaal niet moeilijk, duur, ver weg of ontoegankelijk is, of dat in ieder geval niet langer hoeft te zijn, als je dit boek gelezen hebt. In Ontroerend goed laten we namelijk zien dat:

  • Kunst bereikbaar is voor iedereen: zo bestaat goede kunst in alle soorten en maten, en dus ook in verschillende prijzen. Je kunt voor heel schappelijke bedragen (laten we zeggen: vanaf 150 euro) goede kunst kopen: in op- lage, of, als je er snel bij bent, origineel werk. Bedenk: Debbie Harry (Blondie) was de eerste koper van een schilderij van Jean-Michel Basquiat. Ze betaalde in 1981 200 dollar voor Cadillac Moon;
  • Kunst niet alleen te koop is in galeries of op veilingen. Je kunt kunst ook kopen op kunstbeurzen, in antiqua- riaten, in het atelier van de kunstenaar, in kroegen of restaurants, op kunst- en rommelmarkten, en online (ook via Instagram). We willen in dit boek de kunstwe- reld toegankelijker maken, drempels verlagen en laten zien dat kunst niet iets is wat louter getoond wordt in intimiderende white cube-galeries;
  • Kunst bestaat in alle soorten en maten. Er is geen vastomlijnd begrip van wat kunst is, of wat niet. Kunst is niet alleen een schilderij, tekening of sculptuur, het kan ook een performance, idee, geluid of drie planken op de vloer zijn. Het kan zelfs onzichtbaar zijn. Er is abstrac- te en figuratieve, outsider- en academische, decoratieve en conceptuele, Nederlandse en internationale, hotte en vergeten kunst: in het huis van de kunst is plaats voor iedereen. Alles mag, en niets moet. In hoofdstuk 2 belichten we diverse manieren waarop je naar kunst kunt kijken;
  • Je geen kuddegedrag moet vertonen, je eigen smaak moet ontwikkelen en je eigen pad moet volgen. Stel vragen, wees niet bang te vertrouwen op je eigen oordeel, koop niet wat anderen kopen, maar ontdek welke kunst bij jóú past, wat het dichtst bij je hart ligt;
  • Kunst eigenlijk een rechtse hobby is, en geen linkse;
  • Je geen kunst moet kopen als investering. Kunst moet je niet kopen om te investeren, hoor je vaak, het is geen onroerend goed. Klopt: kunst is louter en alleen een in- vestering in jezelf. Het is ontroerend goed. En mocht de kunst(enaar) die je koopt duurder worden: dat is hele- maal niet erg!

Je kunt dit boek op verschillende manieren lezen: van voren naar achteren of zoals de roman Rayuela van Julio Cortázar: hinkelend, kriskras door elkaar, van hoofdstuk naar hoofdstuk. Wie geen prijs stelt op een ‘stoomcursus naoorlogse en hedendaagse kunst’ kan gelijk door naar de ‘eerste schreden op het kunstpad’ (‘zeg nou maar gewoon hoe het werkt en wat het kost’), maar wij denken dat ken- nis van kunst, en vooral van hedendaagse kunst, niet los gezien kan worden van de geschiedenis van kunst.
Zelf vinden wij – stiekem – het hoofdstuk over verza- melaars (waarin naast talloze verzamelaars ook twee cri- tici en iemand die voor bedrijfscollecties inkoopt tips aan beginnende verzamelaars geven) het leukst om te lezen, want ja, om kopen, verwerven en verzamelen draait dit boek.
Kijken is leuk, kopen is beter.
De crux van Ontroerend goed is: kennis en zelfvertrou- wen opbouwen, de mores van de kunstwereld leren en ten slotte de codes kraken en je eigen keuzes maken. Dit boek zal je – hopelijk – leren te vertrouwen op je eigen smaak, helpen bij het ontdekken en – hopelijk – onderhandelen, maar vooral: je stimuleren om kunst te kopen en ervan te genieten.
Kunst ervaren wij als ontroerend goed, omdat het je kan raken in je diepste wezen en zodoende je leven kan verrijken. Een ervaring die niets te maken heeft met ego of status, geld of macht, buitenkant of poeha – maar met de binnenkant: het eigene en unieke.
‘Zoek jezelf’, zongen Van Kooten & De Bie, en Picasso zei: ‘Ik zoek niet, ik vind.’ Of je nu zoekt of vindt, met Ont- roerend goed willen we je begeleiden bij het zoeken naar – en het vinden van – de kunst die bij jou, en jou alleen, past.

Enjoy the ride!

Vijf tips om te beginnen met het verzamelen van kunst